گزارش تصویری

بزرگترین راهپیمایی مجازی(۱۳آبان)

مازنده به آنیم که آرام نگیریم ... بزرگترین راهپیمایی مجازی(۱۳آبان)
همه شرکت خواهیم کرد...
بامراجعه به لینک زیروکلیک بر شعار مرگ بر آمریکا در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت نمایید.
b2n.ir/13abn‏ باسلام وعرض تبریک لطفانشردهید
پایگاه مقاومت بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان

بزرگترین راهپیمایی مجازی(۱۳آبان)
1399/8/13 سه‌شنبه