گزارش تصویری

دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان در بازدید از مرز و بازارچه مرزي ريمدان و پيشين

استقرار آزمایشگاه تعیین ماهیت در بازارچه های مرزی ریمدان و پیشین از اولویت های اداره کل استاندارد استان میباشد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان در بازدید از مرز و بازارچه مرزي ريمدان و پيشين عنوان نمود: استقرار آزمایشگاه تعیین ماهیت در بازارچه مرزی ریمدان و پیشین از اولویت های اداره کل استاندارد استان میباشد. مدیرکل استاندارد استان بازرسی و نمونه برداری از کالاهای صادراتی و وارداتی را از وظایف این اداره کل دانست و افزود: کارشناسان این اداره کل با کمترین بروکراسی اداری به محض اعلام اداره کل گمرک اقدام به نمونه برداری و بازرسی از محموله های صادراتی و وارداتی می نمایند‌. وی پي گيري تصويب چارت سازمانی نمایندگی استاندارد دشتیاری با سه نیروی انسانی را از دیگر اقدامات این اداره کل دانست.

دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان در بازدید از مرز و بازارچه مرزي ريمدان و پيشين
1399/9/1 شنبه