گزارش تصویری

برگزاری مانور کنترل اغتشاشات در اداره کل استاندارد استان

برگزاری مانور کنترل اغتشاشات در اداره کل استاندارد استان 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آبان ماه به منظور ارتقاء هماهنگی پرسنل و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهیدان بهمنی اداره کل استاندارد استان و سنجش توان عملیاتی آنان برای مقابله با هرگونه ناآرامی و اغتشاش احتمالی، مانور کنترل اغتشاش در این اداره کل در ساعت ۱۲/۳۰ همراه با سراسر کشور برگزار گردید. این مانور با همکاری معاونت امنیتی استانداری استان، عملیات سپاه سلمان استان، حراست کل و سازمان بسیج کارمندان استان انجام گردید.

برگزاری مانور کنترل اغتشاشات در اداره کل استاندارد استان
1399/8/11 یکشنبه