گزارش تصویری

اهدای لوح رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز یک شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه امسال دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان لوح تقدیری که احد محمدی لیواری رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای سازمان ملی استاندارد ایران در راستای مشارکت موثر در تحقق برنامه های تدوین شده در حوزه اندازه شناسی در استان در سال 1398 صادر شده بود را به غلامرضا جعفری رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای این اداره کل اهداء نمود.

اهدای لوح رئیس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاسهای
1399/12/16 شنبه