گزارش تصویری

افتتاح دو آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان

در راستای  گرامیداشت روز جهانی استاندارد، دو آزمایشگاه همکار آروین کنترل شرق و پاد رعد چابهار در شهرستان های زاهدان و چابهار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

اسماعیل عاقلی ، مدیرکل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: در راستای  گرامیداشت روز جهانی استاندارد، دو آزمایشگاه همکار آروین کنترل شرق و پاد رعد چابهار در شهرستان های زاهدان و چابهار مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی افزود: آزمایشگاه ها با پیگیری و تشویق بخش خصوصی در زمینه کالیبراسیون دستگاهها و آزمون دوره ای وسائل سنجش راه اندازی می شود .

عاقلی تصریح کرد:آزمایشگاه های مذکور توانمندی آزمون و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی محفظه های دمایی، جرم، ظروف حجمی، بافر و آزمون دوره ای انواع وسایل سنجش شامل وزنه، ترازو، پیمانه ها و نیم متر را دارند.

افتتاح دو آزمایشگاه همکار در سیستان و بلوچستان
1396/7/16 یکشنبه