گزارش تصویری

حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان در برنامه زنده تلویزیونی

حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان در برنامه زنده تلویزیونی با عنوان شبهای پر ستاره با موضوع نقش استاندارد در توسعه استان

حضور دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان در برنامه زنده تلویزیونی
1399/7/6 یکشنبه