گزارش تصویری

اطلاعیه اعلام زمانبندی جهت داوطلبان شرکت در مصاحبه

با سلام
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به آگاهی داوطلبان معرفی شده به مصاحبه استخدامی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می رساند بعد نهایی شدن برنامه زمانبندی مصاحبه، زمان و مکان مصاحبه جهت مراجعه داوطلبان اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه اعلام زمانبندی جهت داوطلبان شرکت در مصاحبه
1400/1/28 شنبه