گزارش تصویری

بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت همکارمان،

بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت همکارمان،
مرحوم احسان کلانتری در اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
یک سال از غروب ناباورانه همکار عزیزمان مرحوم احسان کلانتری گذشت، دست تقدیر او را از باغ زندگی جدا کرد و جز مشتی خاک بر ما باقی نگذاشت.

یک سال از پرواز معصومانه‌اش گذشت، این یک سال را با یاد و بی‌حضورش چه تلخ و مبهوت به پایان بردیم.
و در فراقش چه خونها که از دل چکید و چه اشکها که بر رخ دوید، هنوز به یادش اشک می ریزیم تا شاید آرام گیریم و با حضور یاران، رفتنش را باور کنیم.
بدینوسیله سالگرد درگذشت همکار و همراه عززیمان مرحوم مغفور، جناب آقای احسان کلانتری را به خانواده ی بزرگ استاندارد و بویژه همکاران استان تسلیت عرض می نماییم و یاد آن مرحوم را گرامی می‌داریم.
مدیرکل و کارکنان استاندارد سیستان و بلوچستان

بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت همکارمان،
1400/4/28 دوشنبه