گزارش تصویری

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی ماهیابه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 14/11/95 آقای عاقلی مدیر کل مدیکل استاندارد استان به اتفاق آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و آقای غفاری رئیس اداره حراست اداره کل از واحد تولیدی ماهیابه، تولیدی کننده انواع کنسرو ماهی واقع در شهرک صنعتی پسابندر چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید، بازایابی، فروش و برندسازی ارائه گردید.

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی ماهیابه    
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در طی روز پنج شنبه مورخ 14/11/95 آقای عاقلی مدیر کل مدیکل استاندارد استان به اتفاق آقای جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و آقای غفاری رئیس اداره حراست اداره کل از واحد تولیدی ماهیابه، تولیدی کننده انواع کنسرو ماهی واقع در شهرک صنعتی پسابندر چابهار بازدید نمودند. در این برنامه از کلیه مراحل و فرآیندهای تولید، بسته بندی، انبار و آزمایشگاه  بازدید و در پایان نسبت به تشکیل جلسه و بررسی مسائل و مشکلات واحدتولیدی، مشاوره و راهنمایی های لازم جهت بهبود وضعیت تولید، بازایابی، فروش و برندسازی ارائه گردید. 
 

بازدید مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان از واحدتولیدی ماهیابه
1395/11/23 شنبه