گزارش تصویری

جلسه تببین سیاستهای سازمان ملی استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ 15/2/99 در ادامه جلسه ویدیو کنفرانس مدیران کل استاندارد استانها با رئیس و معاونین سازمان ملی استاندارد ایران، جلسه ای جهت تبیین سیاستهای سازمان، پیشبرد امور و انتظارات سرکار خانم مهندس پیروز بخت با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان، معاونین و روسای ادارات داخلی برگزار گردید. در این جلسه مدیر کل استاندارد استان انتظارات رئیس سازمان را به شرح ذیل تشریح نمود.
1- برگزاری کلیه جلسات سازمان و استانها و شهرستانها با ویدیو کنفرانس انجام پذیرد.
2- افزایش بهره وری و بهبود عملکرد در راستای رفع مشکلات و چالش های پیش رو در سه محور انجام پذیرد. - تسهیل و تسریع در امر تولید - تسهیل و تسریع در امر تجارت - بهبود در حوزه فناوری و اطلاعات
3- همکاری و رفع مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان در جهت تسریع و تسهیل در امر صادرات
4- بازنگری روشهای ارزیابی و انطباق
5- برقراری هرچه بیشتر ایمنی و امنیت غذایی جامعه
6- توسعه زیرساختهای ملی کیفیت و گواهی کیفیت
7- توجه ویژه به بندر چابهار و آماده سازی زیر ساختها
8- نظارت بر کالاهای اساسی که از مرزهای استان وارد می شود
9- نظارت دقیق بر صادرات کالاهایی که دارای استاندارد حلال می باشند. ( توجه به این موضوع که مرجع رسمی علامت حلال طبق قانون، سازمان ملی استاندارد می باشد. )
10- بررسی و کاهش اختلافات در حوزه استاندارد با کشور های مختلف و همسایه ( پاکستان و افغانستان  ) انجام شود.
11- رویکرد و توجه خاص، تحقق و اثرگذاری استاندارد در زمینه طرحها و پروژه های اقتصاد مقاومتی استانها با محوریت: 1- استانداردسازی 2- انتقال زیرساختهای بومی 3- طرح جامع کیفیت کشور
در پایان مقرر شد با فوریت معاونین و روسای ادارات نسبت به اطلاع رسانی و هماهنگی پیرامون ارائه و تحقق این اهداف برنامه ها در این سال معمول و جمع بندی نتایج نهایتا" 25/2/99 برای سازمان ملی استاندارد ارسال شود.

 جلسه تببین سیاستهای سازمان ملی استاندارد
1399/2/18 پنجشنبه