گزارش تصویری

تمدید فراخوان واگذاری بازرسی و نمونه برداری

در راستای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توسعه واگذاری بخشی از امور اجرایی اداره‌ كل استاندارد سیستان و بلوچستان به بخش خصوصی و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه اموری که کنترل و نظارت آن از سوی قانون به عهده سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، این اداره کل درنظر دارد فرآيند نمونه‌برداري ازخط تولید و محصولات واحدهای توليدي وطرح کنترل بازار در شهرستان چابهار و نیز محموله‌هاي نفتی بر روی کشتی صادراتي و وارداتی تحت پوشش استان و آماده سازی و ارسال آنها به آزمایشگاههای همکار را مطابق دستورالعمل نمونه برداری سازمان و شیوه نامه واگذاری امور تصدی گری  ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی و استانداردهاي ملي مربوطه، به مدت یک سال به شرکتهای‌ بازرسی حائز شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که متقاضی همکاری می باشند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 14/02/1400 با ارسال مدارک و مستندات، آمادگی خود را برای همکاری اعلام نمایند. بدیهی است مستندات ارسالی، تنها پس از بررسی و صحه گذاری مورد تأیید خواهند بود.
شایان ذکر است بررسی فعالیتها و توجیه اقتصادی انجام امور واگذاری بر عهده متقاضی می باشد.
شرکتهای واجد شرایط می بایست مدارک و مستندات لازم را تا روز سه شنبه مورخ 14/02/1400 به آدرس اداره کل : زاهدان -  خیابان شریعتی نبش شریعتی 9  صندوق پستی: 836-98156 کد پستی :16349-98136  اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت تحویل نمایید.

 

تمدید فراخوان واگذاری بازرسی و نمونه برداری
1400/2/11 شنبه