گزارش تصویری

اجرای طرح پرسشگری سنجش

توجه  توجه        
اجرای طرح" پرسشگری سنجش میزان اعتماد عمومی و بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد":در راستای آشنایی بیشتربامقوله استاندارد.از عموم شهروندان عزیز خواهشمندیم با تکمیل دقیق پرسشنامه طرح به آدرس 
zahedan.isiri.gov.it
مشارکت موثر شما بزرگواران فرصتی ارزشمند برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.تاریخ شروع طرح(1399/11/11) به مدت یک هفته می باشد.

اجرای طرح پرسشگری سنجش
1399/11/7 سه‌شنبه