گزارش تصویری

پیوستن کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات به پویش کالای استاندارد ایرانی می خرم در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان در پایان به اعضاء کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت  کالا و خدمات استان گفت: با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری که دو سال پی در پی 95 و 96 شعار سال را اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری نمودند. وی افزود: و همچنین مقام معظم رهبری در بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی فرمودند افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن، این اداره کل با توجه به سیاستهای اتخاذ شده سازمان ملی استاندارد ایران پویش کالای استاندارد ایرانی می خرم را در استان دنبال می نماید. اسماعیل عاقلی اابراز داشت: جهت حمایت از این پویش و حمایت از کالای استاندارد ایرانی همه اعضاء کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت  کالا و خدمات را دعوت تا به این پویش و کمپین بپیوندند.

پیوستن کارگروه استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت  کالا و خدمات به پویش کالای استاندارد ایرانی می خرم در سیستان و بلوچستان
1397/1/28 سه‌شنبه