گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی باج افزارها در سیستان و بلوچستان

دوره آموزشی باج افزارها در خرداد ماه سال جاری در این اداره کل برگزار شد.

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: دوره آموزشی باج افزارها در خرداد ماه سال جاری در این اداره کل برگزار شد.

وی افزود: در این دوره آموزشی کارشناسان فن آوری و اطلاعات دستگاههای اجرایی، انتظامی و کارشناسان این اداره کل با بد افزارهایی که باعث آلودگی سیستم های کامپیوتری  و از بین رفتن مطالب، پاک شدن، نحوه شناسایی و مقابله با آن آشنا شدند.

برگزاری دوره آموزشی باج افزارها در سیستان و بلوچستان
1396/3/27 شنبه