گزارش تصویری

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

 فاطمه (س) پاره تن من است، آنچه او را بیازارد، مرا آزرده است. پیامبر(ص) زندگانی حضرت زهرا (س) هر چند که از لحاظ ظاهری، بسیار کوتاه و توأم با درد و رنج فراوان بوده است، اما آثار و برکات ارزشمندی که بر جامعه انسانی و به ویژه بانوان نهاد، بر کسی پوشیده نیست. بدون تردید احیای مقام زن و شکوه و عظمتی که اسلام در آن اوضاع سخت تاریخی برای زن به ارمغان آورد، وامدار تلاش‏های گسترده و مجاهدت‏های این شخصیت بزرگ است. شهادت ریحانه نبی، شفیع روز محشر، زهرای اطهر (س) را به آستان گوهر پنهان از نظر، قائم آل محمد (عج) و همه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت می گویم. نیره پیروزبخت                           

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س(
 
فاطمه (س) پاره تن من است، آنچه او را بیازارد، مرا آزرده استپیامبر(ص)
زندگانی حضرت زهرا (س) هر چند که از لحاظ ظاهری، بسیار کوتاه و توأم با درد و رنج فراوان بوده است، اما آثار و برکات ارزشمندی که بر جامعه انسانی و به ویژه بانوان نهاد، بر کسی پوشیده نیست. بدون تردید احیای مقام زن و شکوه و عظمتی که اسلام در آن اوضاع سخت تاریخی برای زن به ارمغان آورد، وامدار تلاش‏های گسترده و مجاهدت‏های این شخصیت بزرگ است. شهادت ریحانه نبی، شفیع روز محشر، زهرای اطهر (س) را به آستان گوهر پنهان از نظر، قائم آل محمد (عج) و همه شیعیان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تسلیت می گویم.
نیره پیروزبخت                            
 

پیام رییس سازمان ملی استاندارد ایران به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)
1395/12/11 چهارشنبه