گزارش تصویری

بازدیداتمام عملیات ساختمانی اداره استاندارد جدید شهرستان ایرانشهر باحضوردکتر محبی مدیر کل استاندارد استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: با توجه به اتمام عملیات ساختمانی اداره استاندارد جدید شهرستان ایرانشهر دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان بهمراه اسحق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و به اتفاق حمزه امیریان مدیر کل راه و شهرسازی جنوب استان بعنوان مجری پروژه مذکور بازدید نمودند. در این بازدید در خصوص تجهیزات، از جمله سیستم گرمایشی و سرمایشی و عیوب باقی مانده در ابنیه و رفع موارد ذکر شده که در تعهد اداره کل راه و شهرسازی و زمان تحویل پروژه گفتگو گردید.

بازدیداتمام عملیات ساختمانی اداره استاندارد جدید شهرستان ایرانشهر باحضوردکتر محبی مدیر کل استاندارد استان
1399/8/18 یکشنبه