گزارش تصویری

سلامت نازل هاي عرضه سوخت جايگاه امام حسین (ع) شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز سه شنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با انجام آزمايش نازل های عرضه بنزين و گازوئیل جايگاه امام حسین (ع) شهرستان زابل از سوي کارشناسان اداره استاندارد شهرستان زابل سلامت كليه نازل هاي عرضه سوخت از نظر كمي و كيفي در جايگاه مذكور تاييد گردید۔
اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل گفت: در پي شکایت تعدادی از شهروندان مبني بر كم فروشي بنزين و گازوئیل در جايگاه امام حسین (ع)، كارگروه نظارتي متشكل از کارشناسان اداره استاندارد و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ناحیه زابل، در محل جايگاه امام حسین (ع) حاضر و تمامي نازل هاي عرضه سوخت مورد بررسي قرار گرفت۔
وی افزود: در این گشت‌ها ضمن بازرسی تجهیزات موجود در این جایگاهها، مستندات لازم در خصوص تاییدیه‌های استاندارد این اماکن مورد بررسی قرار گرفته و نقص‌های موجود به بهره برداران اعلام می گردد.
 وی تصریح کرد: با بررسي انجام شده و آزمايش نازل های فروش، هيچ گونه كم فروشي بنزين در جايگاه مذکور مشاهده نگردید و سلامت كمي و كيفي تمامي نازل ها تاييد گردید۔

سلامت نازل هاي عرضه سوخت جايگاه امام حسین (ع) شهرستان زابل
1401/2/21 چهارشنبه