گزارش تصویری

محسن ابراهیمی رییس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر با رئیس و اعضای شورای شهر ايرانشهر دیدار و گفتگو نمود۔

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز چهارشنبه مورخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۰ محسن ابراهیمی رییس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر با رئیس و اعضای شورای شهر ايرانشهر دیدار و گفتگو نمود۔ در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر  پيرامون مباحث مرتبط حوزه كاري استاندارد از جمله لزوم استاندارد سازي تجهيزات زمین بازی، لوازم پارك ها و استاندارد آسانسورهای شهر ايرانشهر صورت گرفت و همچنين مقرر گردید براي ترويج فرهنگ استاندارد نامگذاري یک بلوار یا میدان به نام  استاندارد صورت پذيرد.
عبدالحق كلكلي رييس شوراي شهر نيز از اقدامات و زحمات همكاران استاندارد ايرانشهر تشكر و ارتقاء ساختار تشكيلاتي و افزايش نيروي انساني آن را خواستار شد.

 محسن ابراهیمی رییس اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر با رئیس و اعضای شورای شهر ايرانشهر دیدار و گفتگو نمود۔
1400/8/9 یکشنبه