گزارش تصویری

جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در دفتر دکتر محبی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در دفتر دکتر محبی مدیرکل استاندارد استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزارگردید.

تقی جامی سرپرست اداره آموزش گفت: در این جلسه با تمدید پروانه تایید صلاحیت ۱۲ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان موافقت گردید. 

تقی جامی افزود: مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از سوی واحدهای تولیدی قبل از شروع کار خود ملزم به شرکت در دوره های آموزشی تخصصی و عمومی لازم را تحت نظارت اداره کل استاندارد استان با موفقیت سپری کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مدت اعتبار پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی ۲ سال از زمان صدور و تمدید پروانه تایید صلاحیت بوده و بر این مبنا کارشناسان این اداره کل مطابق با شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت، به فعالیت‌های آنان در واحدهای تولیدی، نظارت مستمر دارند.

جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در دفتر دکتر محبی
1399/10/20 شنبه