گزارش تصویری

تحقق ۱۰۰ درصدی مشارکت مردمی  در طرح پرسشگری استان سیستان و بلوچستان 

همزمان با برگزاری طرح پرسشگری بصورت الکترونیکی در سراسر کشور اطلاع رسانی در استان سیستان  در غالب اطلاع رسانی مجازی در پورتال اداره کل استاندارد و گروه ها و کانال های اطلاع رسانی استاندارد استان، اطلاع رسانی ویژه اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها طی مکاتبه با مراکز دانشگاهی استان، اطلاع رسانی و مکاتبه با ادارات مرتبط با استاندارد و مردم از جمله صنعت، معدن و تجارات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اتحادیه ها و انجمن ها و تشکل ها استان از جمله اتحادیه اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اطلاع رسانی عمومی بصورت نصب استند در مراکز خرید و فروشگاه های سطح شهر صورت گرفت. و در پایان طرح تحقق ۱۰۰ درصدی مشارکت مردمی در طرح پرسشگری استان رقم خورد.

تحقق ۱۰۰ درصدی مشارکت مردمی  در طرح پرسشگری استان سیستان و بلوچستان 
1399/11/30 پنجشنبه