گزارش تصویری

تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و انجمن نساجی استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استانداردسیستان و بلوچستان: در مورخ ۲۵ آبان ماه جلسه ای در راستای اجرای تفاهم نامه فی ما بین این اداره کل و انجمن نساجی استان جهت بررسی دوره های آموزشی و ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفیت صنایع نساجی استان برگزار گردید.

تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد و انجمن نساجی استان
1399/8/25 یکشنبه