گزارش تصویری

گزارش تصویری، آغاز فرآیند مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی استان سیستان و بلوچستان


🔸به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: فرآیند مصاحبه علمی تخصصی این اداره کل از تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ۱۰ خرداد ماه ادامه دارد۔

🔸بنابراین گزارش از بین مصاحبه شوندگان تعداد ۱۶ نفر به کارکنان این اداره کل افزوده می شود.

گزارش تصویری، آغاز فرآیند مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی استان سیستان و بلوچستان
1400/3/11 سه‌شنبه