رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1401/6/19

09:01:2

40

به اطلاع پذیرفته شدگان نهمین آزمون استخدامی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می رساند .

اطلاعیه
به اطلاع پذیرفته شدگان نهمین آزمون استخدامی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان می رساند .
تاریخ مراجعه و تکمیل مدارک به زودی در همین سامانه اعلام خواهد شد