اخبار استان

بيشتر

دوشنبه1401/9/28

09:47:4

18

چهارمین جلسه کمیته فنی آسانسور استانی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز پنج شنبه  مورخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱ چهارمین جلسه حضوری کمیته فنی آسانسور استانی در سال ۱۴۰۱ با رعایت کلیه موازین بهداشتی، بر اساس دستورالعمل صدور تاییدیه ایمنی آسانسورهای برقی، در اداره کل استاندارد استان برگزار گردید.
جناب آقای فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل گفتن: کمیته فنی آسانسور استانی جهت بررسی و رسیدگی به پرونده های بازرسی آسانسور دارای ابهام در تطابق با استاندارد ملی 1-6303  با حضور اعضای مربوطه برگزار  گردید. این اداره کل، مطابق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای نظارت بر نحوه ی اجرای امور مربوط به استاندارد ملی‌ مقررات‌ ایمنی‌ ساختمان‌ و نصب‌ آسانسور ، نسبت به صدور تأییدیه ایمنی آسانسورها در سطح استان مبادرت می نماید.       
وی بیان کرد: در این نشست به چهار پرونده رسیدگی و اعضا به بیان نظرات تخصصی خود پرداختند.