اخبار استان

بيشتر

دوشنبه1401/9/28

09:29:3

12

هشتمین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در اداره کل استاندارد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز دوشنبه مورخ 27 آذر ماه ۱۴۰۱ هشتمین جلسه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان در اداره کل با حضور فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل استاندارد استان، طاهره افسری معاون استاندارد سازی و آموزش و سایر اعضا برگزار گردید۔ در این جلسه با صدور تعداد 7 پروانه، 3 مورد تمدید، 2 مورد انتقالی و 2 مورد استعفا موافقت گردید. فرهاد بهمنی گفت: با اشاره به این که مدیران کنترل کیفیت، نمایندگان اداره کل استاندارد استان در واحدهای تولیدی و خدماتی هستند وظیفه حضور تمام وقت و انجام بازرسی و کنترل مواد اولیه، محصول حین تولید، محصول نهایی و شرایط نگهداری در تمام مراحل تولید را به عهده دارند، افزود: یکی از الزامات دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط واحد تولیدی یا خدماتی، بکارگیری مدیر کنترل کیفیت مورد تایید استاندارد است و هر واحد تولیدی برای هر شیفت کاری خود ملزم به بکارگیری یک نفر مدیر کنترل کیفیت است.