اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

پنجشنبه1401/10/8

08:32:3

46

فراخوان دعوت به‌ همکاري جهت‌ نمونه‌ برداري

فراخوان دعوت به‌ همکاري جهت‌ نمونه‌ برداري
 
 
از واحدهاي تحت‌ پوشش‌ اداره کل‌ استاندارد استان سیستان وبلوچستان
 
اداره کل‌ استاندارد استان سیستان و بلوچستان‌ درنظر دارد فرآیند نمونه برداری از واحدهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌،  آماده سازی‌ نمونه‌ های‌ اخذ شده و ارسال نمونه‌ به اداره کل و ادارات تابعه شهرستانی مطابق‌ ضوابط‌ و دستورالعملهای‌ مربوطه‌ از جمله‌ "شیوه نامه‌ نحوه واگذاری‌ فعالیتهای‌ بازرسی‌ و نمونه‌ برداری‌ به‌ شرکت‌ های‌ بازرسی‌ تایید صلاحیت‌ شده مصوب آبان ماه 1400 " به مدت یک سال شمسی به یک شرکت برای شهرستانهای زاهدان و زابل  و یک شرکت برای شهرستانهای چابهار  و ایرانشهر از شرکت های بازرسی و نمونه برداری حائز شرائط واگذار نماید . ( امکان انتخاب یک شرکت جهت فعالیت در چهار 4 شهرستان استان وجود دارد )
لذا از کلیه‌ شرکتهای‌ بازرسی‌ که‌ واجد تمامی‌ شرایط‌ و الزامات "بند الف‌"این‌ فراخوان می‌ باشند دعوت می‌ گردد حداکثر تا پایان وقت‌ اداری‌ روز  07/11/1401 مدارک خود را به آدرس زاهدان خیابان شریعتی شریعتی 9 اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان ارسال نمایند. بدیهی‌ است‌ مستندات ارسالی‌، تنها پس‌ از بررسی‌ و تایید توسط‌ اداره کل‌ استاندارد استان  مورد پذیرش خواهد بود.
شرح خدمات قابل واگذاری :
  1. نمونه برداری از محصولات واحدهای توليدی تحت پوشش، آماده سازی و ارسال آنها به اداره کل و  آزمایشگاههای تعيين شده جهت فراورده های ساختمانی
* نمونه برداری از محل پروژه های بتن ریزی برای فرآورده ها باید مطابق شیوه نامه ابلاغی سازمان ملی استاندارد انجام شود.
الف‌- شرایط‌ و الزامات :
1- شركت های بازرسی مکلف به تکميل و ارائه پرسش نامه شاخص رتبه بندی مندرج در شيوه نامه" نحوه واگذاری  فعالیت های بازرسی و نمونه برداری به شركت های بازرسی تأیيد صلاحيت شده مصوب آبان 1400 "می باشند.
2- پيشنهادات دریافتی بر اساس" جدول پیوست پیشنهاد قیمت پایه خدمات فراخوان "در كميته استانی مورد بررسی قرار گرفته ( رعایت رواداری ده درصد در هر یک از تعرفه های پيشنهادی بخشها و اجزای مختلف نمونه برداری مطابق جدول پيشنهادات قيمت اعم از واحدهای توليدی نيزالزامی است) و در صورت یکسان بودن ميانگين مجموع قيمت پيشنهادی شركتها (با اعمال ضریب فراوانی) اولویت انتخاب با شركت دارای رتبه بالاتر ( مجموع رتبه تعيين شده در كميته استانی مطابق جدول رتبه بندی ارائه شده در این فراخوان و رتبه حاصل از رتبه بندی ملی ) می باشد.
3- در گزینش شركت منتخب، محدودیت ميزان فعاليت مجاز شركتهای بازرسی در سطح كشور طبق شيوه نامه یاد شده با استعلام رتبه شركتها ازسازمان ملی استاندارد لحاظ خواهد گردید(فعاليت شركتهای بازرسی رتبه یک حداكثر در 3 استان كشور، شركتهای بازرسی رتبه دو حداکثر در 2 استان، شركتهای بازرسی رتبه سه در یک استان )
4-دارا بودن پروانه‌ بازرسی‌ معتبر برای بازرسی و‌ نمونه‌ برداری‌ از کالاهای‌ تولید داخل‌ در زمینه‌ فراورده های‌ غذایی‌ و کشاورزی‌، نساجی‌، سلولزی و بسته بندی‌، شیمیایی‌، مکانیک‌ و فلزشناسی‌، مهندسی‌ پزشکی‌، برق و الکترونیک‌، مصالح‌ ساختمانی‌ و معدنی‌ ، خودرو و نیرو محرکه
5 -شرکت‌ بازرسی‌ منتخب‌ موظف‌ است‌ تا قبل‌ از انعقاد قرارداد نسبت‌ به‌ ایجاد دفتر و ثبت‌ آن‌ در استان سیستان و بلوچستان اقدام نماید
6-تکمیل‌ فرم "شاخص‌ های‌ رتبه‌ بندی‌ شرکتهای‌ بازرسی‌ در دامنه‌" (که‌ پیوست‌ این‌ فراخوان می‌ باشد)، مهر و امضاء آن توسط‌ مدیر عامل‌ شرکت‌ و ارائه‌ کلیه‌ مستندات مربوط به‌ هر بند جدول به‌ صورت تفکیک‌ و مشخص‌ شده
7-داشتن‌ کد اقتصادی‌
8-استفاده از کارشناسان‌ آموزش دیده تمام وقت‌ و بیمه‌ شده (دارای‌ مدرك تحصیلی‌ حداقل‌ کارشناسی‌ مرتبط‌ برای هر صنعت از دانشگاهها و مراکز آموزشی‌ معتبر) برای انجام نمونه برداری از واحدهای توليدی و انجام خدمات موضوع این‌ فراخوان، با ارائه‌ گواهینامه‌ های‌ آموزشی‌ مربوطه
یادآوری‌ 1-الف: تاکید می‌ گردد شرکت‌ بازرسی‌ موظف‌ به‌ معرفی‌ و به‌ کارگیری‌ کارشناسان آموزش دیده متناسب‌ با صنعت مورد نظر مختلف‌ تحت‌ پوشش‌ اداره کل‌ استاندارد استان (حداقل‌ به‌ تعداد 2 نفر)، به‌ منظور نمونه‌ برداری‌ از واحدهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ تحت‌ پوشش‌ اداره کل‌ استاندارد استان می‌ باشد
یادآوری  2-الف: نیروهای‌ معرفی‌ شده توسط‌ شرکت‌ بازرسی‌ الزاما" می‌ بایست‌ به‌ تایید اولیه‌ اداره کل‌ رسیده و سپس‌ با نظر اداره کل‌ در سطح‌ استان به‌ کارگیری‌ شوند. ‌
9-استفاده از خودرو مناسب جهت‌ نمونه‌ برداری‌ و انتقال نمونه‌ های‌ معمولی و حجیم
10-دارابودن تجهیزات نمونه‌ برداری‌ ، متناسب‌ با فراورده های‌ درج شده در قرارداد، مطابق‌ با استانداردهای‌ ملی‌ مربوطه‌
 11- در اختيار داشتن حداقل یک دستگاه خودرو یخچالدار و/داشتن‌ تجهیزات خنک‌ نگهدارنده جهت‌ نمونه‌ برداری‌ و انتقال نمونه‌ های‌ فسادپذیر
12- دارا بودن تجهیزات لازم به منظور بسته بندی محکم و غیر قابل خدشه نمونه ها و کدگذاری انها با پلمپ شماره دار برچسبی‌ ؛ هولوگرامی‌ و کمربندی جهت انواع فرآورده های نمونه برداری شده ، شامل‌ انواع کیسه‌ های‌ نایلونی‌ و سایر تجهیزات لازم در این‌ زمینه‌
13- دارا بودن امکانات کافی‌ سخت‌ افزاری‌ و نرم افزاری‌ جهت‌ ثبت‌ و تنظیم‌ مستندات در سامانه‌ ها
14-ارائه‌ بیمه‌ نامه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ در زمینه‌ جبران هرگونه‌ خسارت وارده به‌ واحد تحت‌ پوشش و  ناشی‌ از فرایند نمونه‌ برداری‌ با حداقل‌ تعهد یک میلیارد ریال
ب) برآورد قیمت‌ پایه‌ خدمات :
كارمزد پایه مطابق تعرفه كارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد و به ازای یک ساعت كار كارشناسی تعيين شده به شرح زیر:
ردیف فعالیت نرخ(ریال) نرخ پیشنهادی ( ریال)
1 نمونه برداری از هر خط توليد ، انبار محصول دپو شده با احتساب هزینه ایاب ذهاب و ثبت اطلاعات تا حجم سه نمونه ؛ معادل 2ساعت کار کارشناسی 2678000  
2 کارمزد آماده سازی و تحویل‌ نمونه های ساختمانی‌ به‌ آزمایشگاه های همکار‌ داخل‌ استان به‌ طور میانگین‌ معادل 30دقیقه‌ کار کارشناسی‌ برای‌ هر واحد تولیدی‌ 669500  
3 كارمزد خدماتی برای فرایند نمونه برداری از بتن آماده و آزمون نمونه در محل معادل 3 ساعت كار كارشناسی لحاظ خواهد گردید 4017000  
 
یادآوری1-هزینه جبران طی مسافت از 50 تا 100 کیلومتر برابر یک ساعت کار کارشناسی و مازاد بر 100 کیلومتر 0.5 ساعت به ساعت اولیه اضافه می گردد
یادآوری‌2- به ازای هرنمونه مازاد بر سه نمونه ؛ 15 دقيقه به ساعت كارشناسی اضافه خواهد شد
تبصره جبران مسافت صرفا" برای یک بار رفت و آمد برای کلیه نمونه ها می باشد.
یادآوری‌3- در مواردی‌ که‌ حجم‌ یا وزن نمونه‌ های‌ واحد تولیدی‌ بیشتر از حد معمول باشد (نیاز به‌ خودروی‌ بیشتر از قرارداد ‌ باشد)  و آزمایشگاه های‌ همکار بیرون استانی‌ به‌ عنوان محل‌ آزمون نمونه‌ ها تعیین‌ می‌ گردند، هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ نمونه‌ ها حسب‌ نوع ارسال ، برابر تعرفه‌ های‌ مصوب اتحادیه‌ تاکسی‌ بار ، یا تعرفه اداره پست توسط‌ شرکت‌ منتخب‌ از واحد تولیدی‌/صاحب‌ کالا  به حساب واریز خواهد شد ..
یاد آوری 4- در صورت ضرورت نمونه برداری در شرایط خاص مانند نمونه برداری از مخازن بزرگ نفتی با لحاظ شرایط و ویژگيها فراورده و مکان محاسبه و حسب مورد اعلام خواهد گردید . (با هماهنگی اداره کل استاندارد)
لازم به‌ تاکید است‌ که‌ برآورد هزینه‌ های‌ فوق بر مبنای‌ تعرفه‌ یک ساعت‌ کار کارشناسی‌ ابلاغ شده توسط‌ سازمان ملی‌ استاندارد بوده و در صورت تغییر و ابلاغ تعرفه‌ های جدید هر ساعت‌ کار کارشناسی‌ توسط‌ سازمان ملی‌ استاندارد ، مبالغ‌ فوق، با هماهنگی‌ اداره کل‌ استاندارد استان، قابل‌ تغییر خواهد بود.
نکات بسیار مهم:
1-شركت های بازرسی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت كه كليه الزامات شيوه نامه و الزامات مندرج در "بند الف" را دارا باشند.
2 - تصویر مصدق كليه مدارک الزامی و مدارک مربوط به جدول رتبه بندی باید به صورت دسته بندی شده و در دو پاكت مجزا شامل پاكت الف محتوی مستندات مربوطه تهيه و به همراه پاكت ب محتوی پيشنهادات قيمت با مهر و امضا ، مجموعاً در یک پاكت به صورت لاک و مهر شده در مهلت مقرر تحویل دبيرخانه اداره كل استاندارد استان گردیده و در قبال آن رسيد دریافت شود.
3- همچنين ارسال تصویر مصدق آگهی ثبت شركت ؛ آخرین تغييرات آن در روزنامه رسمی ، نشانی دفتر مركزی ، و مدارک و مستندات معرف صاحبان امضا مجاز الزامی است.
5- شركت برگزیده پس از بازرسی اداره کل استاندارد از دفتر و امکانات شرکت و صحه گذاری اطلاعات اظهار شده حداكثر ظرف دو ماه تعيين و اعلام خواهد شد
7-شركت منتخب باید مکان و امکانات مناسبی را جهت دفتر كار، انبارش و نگهداری موقت نمونه هادر صورت نیاز مهيا كند
8- شركت مکلف به افتتاح و ارائه مشخصات حساب بانکی ویژه جهت واریز هزینه های موضوع قرارداد می باشد.
 9-شركت منتخب مکلف است اقرارنامه ترک دعوی را مطابق فرمت ارائه شده تایيد و امضا نموده و وجه التزام ذكر شده در آن را تاییدیه نماید
10 - شركت منتخب مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ انتخاب، در راستای اجرای تکاليف اقدام نماید.
متقاضيان محترم همچنين ميتوانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر، به اداره کل استاندارد استان مراجعه و یا با شماره تلفن 033214307-054  اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل تماس حاصل نمایند. .