آخرین اخبار

چهارشنبه1401/12/17

18:08:3

10

‍ برگزاری دومین جلسه کمیته اخذ پروانه حد مجاز آلاینده‌ها محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۱

🔹در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ کمیته علایم اداره کل با صدور دو پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها درمحصولات کشاورزی گوجه فرنگی و باقلا باهمکاری سازمان جهادکشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان براساس دستورالعمل کاربرد نشان حد مجازآلاینده ها در محصولات کشاورزی توسط اداره کل استاندارد استان موافقت گردید.
فرهاد بهمنی سرپرست اداره کل بیان کرد: فرهنگ استفاده از محصولات کشاورزی دارای پروانه کاربرد حد مجاز آلاینده ها باید اشاعه پیدا کند و این موضوع موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، ارتقای سلامت جامعه و همچنین تولید محصولات صادرات محور خواهد شد
وی در ادامه گفت: اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به دلیل نگرانی‌های روز افزون از آلودگی‌های محصولات رایج و محیط زیست، رو به افزایش است و محصولات تولیدی دارای حد مجاز آلاینده ها از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.