گزارش تصویری

‍ تشکیل جلسه کمیته تجهیزات و مصالح ساختمانی شورای فنی استان 


به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: کمیته تجهیزات و مصالح ساختمانی شورای فنی استان در روز دوشنبه مورخ 14/11/97 در واحد تولیدی الیاس بتن تشکیل گردید. در این جلسه عاقلی مدیرکل استاندارد استان و دبیر کمیته تجهیزات و مصالح ساختمانی شورای فنی استان ضمن تاکید بر استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان بر انتظارات از واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد پرداخت و در ادامه اعضا نسبت به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بتن در سطح استان پرداختند و مقرر گردید که در راستای حمایت از تولید کنندگان دارای پروانه، اقدامات لازم در خصوص برخورد با تولید کنندگان غیر مجاز و بچینگ های غیر مجاز  بعمل آید.

‍ تشکیل جلسه کمیته تجهیزات و مصالح ساختمانی شورای فنی استان 
1397/11/14 یکشنبه