گزارش تصویری

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی لاله در زاهدان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: ;کارشناسان و بازرسین این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی لاله زاهدان در ایام نوروز اقدام نمودند که در طی این بازرسی تعداد 5 وسیله غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر و اخذ تائیدیه استاندارد شناخته شد، که در این راستا وسائل مذکور تا زمان اخذ تائیدیه استاندارد از چرخه استفاده و بهره برداری خارج و پلمپ گردید.

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی لاله در زاهدن    
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان؛ آقای مهندس عاقلی گفت: کارشناسان و بازرسین این اداره کل در راستای حفظ سلامتی و ایمنی شهروندان نسبت به بازدید و بازرسی از تجهیزات و وسائل تفریحی مجتمع تفریحی لاله زاهدان در ایام نوروز اقدام نمودند که در طی این بازرسی تعداد 5 وسیله غیر قابل بهره برداری تا زمان برطرف نمودن نواقص و تعمیر و اخذ تائیدیه استاندارد شناخته شد، که در این راستا وسائل مذکور تا زمان اخذ تائیدیه استاندارد از چرخه استفاده و بهره برداری خارج و پلمپ گردید. 
 

پلمب 5 دستگاه و وسیله تفریحی مجتمع تفریحی لاله  در زاهدان
1396/1/7 دوشنبه