گزارش تصویری

برگزاری جلسه کمیته فنی استانی آسانسورها

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در مورخ ۱۹ آبان ماه امسال جلسه کمیته فنی استانی آسانسور با حضور دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان، تقی جامی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد، مهدی میرشکار کارشناس این اداره کل، مجتبی عبدی نماینده جامعه ممیزی و بازرسی استان، محمد رضا نخعی نماینده اتحادیه نصابان در محل این اداره کل برگزار گردید. در ابتدا دکتر محبی به اهمیت امنیت و ضرورت ساماندهی وضعیت آسانسورها و تسریع و تسهیل اخذ گواهی استاندارد اشاره نمود. در ادامه محمد تقی جامی رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد گفت: هدف از تشکیل این جلسه بررسی ۳ پرونده آسانسور که دارای موارد عدم انطباق بوده رسیدگی و پس از بحث، بررسی و تطبیق با بخشنامه سازمان ملی استاندارد ایران از پرونده های فوق ۲  عدد مورد تایید اعضاء حاضر در جلسه قرار گرفت.

برگزاری جلسه کمیته فنی استانی آسانسورها
1399/8/19 دوشنبه