گزارش تصویری

جبران خسارات ناشی از استفاده کالاهای دارای علامت استاندارد درصورت بروز آسیب و بیماری برای مصرف مصرف کننده

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی گفت: هر گاه مصرف کننده در اثر استفاده از کالاهای دارای علامت استاندارد که در شرایط مناسب نیز نگهداری شده باشند، دچار بیماری یا آسیبی گردد. مرتکب جرائم حسب نتایج حاصله به مجازاتهای مقرر محکوم و در تمام موارد در صورت شکایت مصرف کننده در محاکم قضایی و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد. - تلفن رسیدگی به شکایات 1517 - پورتال سازمان ملی استاندارد/ سامانه ملی رسیدگی به شکایات http://ISiri.gov.ir - اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی – نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی گفت:  هرگاه مصرف کننده در اثر استفاده از کالاهای دارای علامت استاندارد که در شرایط مناسب نیز نگهداری شده باشند، دچار بیماری یا آسیبی گردد. مرتکب جرائم حسب نتایج حاصله به مجازاتهای مقرر محکوم و در تمام موارد در صورت شکایت مصرف کننده در محاکم قضایی و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.
- تلفن رسیدگی به شکایات 1517
-  پورتال سازمان ملی استاندارد/ سامانه ملی رسیدگی به شکایات    http://ISiri.gov.ir       
- اعلام کتبی به اداره کل استاندارد استان به آدرس : زاهدان- خیابان شریعتی نبش شریعتی 9 و یا در شهرستانها به ادارات استاندارد شهرستان مربوطه
 

جبران خسارات ناشی از استفاده کالاهای دارای علامت استاندارد درصورت بروز آسیب و بیماری برای مصرف مصرف کننده
1395/8/23 یکشنبه