گزارش تصویری

امضاي تفاهم نامه همکاری ميان اداره كل استاندارد استان و دانشکده صنعت و معدن خاش

امضاي تفاهم نامه همکاری ميان اداره كل استاندارد استان و دانشکده صنعت و معدن خاش .به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰ تفاهم نامه به منظور گسترش همکاری های علمي، فنی، آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی در زمینه استاندارد سازی و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز استان ،فی ما بین اداره کل استاندارد و دانشکده صنعت و معدن خاش در محل دفتررییس  دانشکده صنعت و معدن خاش آقای دکتر محمد حسین دهقان امضا گردید.  دکتر محبی مدیر کل استاندارد  در خصوص استفاده از ظرفیت اعضای محترم هئیت علمی برای انجام تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی منطقه خاش در زمینه گیاهان دارویی و میوه های گرمسیری منطقه تاکید نمود. دکتر دهقان رئیس دانشکده صنعت و معدن خاش نیز به رعایت اولویت‌های اعلام شده از سوی اداره کل استاندارد در خصوص آموزش،تدوین و ترویج استانداردها بر اساس موضوع تفاهم نامه و همچنین تلاش برای راه اندازی دفتر ارتباط با استاندارد در دانشکده به منظور تدوين استانداردهای ملی و بین المللی و معرفی اعضای محترم هئیت علمی دانشکده به سازمان ملي استاندارد برای انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی  مورد تایید دو مجموعه اشاره نمود.

امضاي تفاهم نامه همکاری ميان اداره كل استاندارد استان و دانشکده صنعت و معدن خاش
1400/10/17 جمعه