گزارش تصویری

در ادامه اجراي طرح عیدانه؛ اکران تبلیغات محیطی جلوی درب اداره استاندارد و فروشگاههای شهرستان سراوان

🔺به گزارش روابط عمومی اداره استاندارد سیستان و بلوچستان: در ادامه اجراي طرح عیدانه؛ اکران تبلیغات محیطی جلوی درب اداره استاندارد و فروشگاههای شهرستان سراوان بمنظور آگاهی بیشتر هم وطنان اجرا گردید۔ اين طرح كه از ١٥ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت يكماه ادامه دارد به منظور خير همگاني ومنفعت عمومي و در راستاي تحقق مسئوليت هاي اجتماعي سازمان ملي استاندارد ايران در سراسر كشور اجرا مي گردد.

 در ادامه اجراي طرح عیدانه؛ اکران تبلیغات محیطی جلوی درب اداره استاندارد و فروشگاههای شهرستان سراوان
1401/1/14 یکشنبه