گزارش تصویری

صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد ماسک در کشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: برای اولین بار در کشور، واحد تولیدی آرمان سلامت نیمروز زاهدان موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای محصول ماسک یکبار مصرف صورت جهت مصارف پزشکی شد۔ مریم راشکی رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد این اداره‌ کل گفت: با توجه به همه گیری بیماری کرونا و استفاده از ماسک توسط کادر درمان، بیماران و افراد دیگر و همچنین با عنایت به کمبود قابل توجه تولید ماسک و تامین نیاز کشور، کنترل کیفیت این محصول از موارد حیاتی در جهت اطمینان از عملکرد آن می‌باشد. وی افزود: در این راستا، به منظور ارتقای کیفیت ماسکهای تولیدی و صیانت از سلامت آحاد مردم، استاندارد ملی ماسک های یکبار مصرف جهت مصارف پزشکی به شماره ۶۱۳۸ تدوین شده است و در حال حاضر تولید این محصول؛ مشمول استاندارد تشویقی بوده که واحد تولیدی آرمان سلامت نیمروز زاهدان موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی این فرآورده برای اولین بار در سطح کشور شده است.

صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد ماسک در کشور
1400/10/26 یکشنبه