گزارش تصویری

دیدار رئیس اداره استاندارد زابل و رئیس اداره تدوین استاندارد استان با معاونت پژوهشی دانشگاه زابل

🔴دیدار رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل و رئیس اداره تدوین استاندارد استان با معاونت پژوهشی دانشگاه زابل

🔻اسحاق ابراهیم زاده رئیس اداره استاندارد شهرستان زابل و رضا شهرکی رئیس اداره تدوین استاندارد استان روز دوشنبه ۲۹ آذر ماه در دیدار با مجید عرفانیان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زابل، طی نشستی در خصوص استفاده از ظرفیت دانشگاه و پتانسیل بالقوه آن در منطقه و توانمندی های اداره کل استاندارد استان  در راستای انعقاد تفاهم نامه با موضوعات استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه های دانشگاه، ایجاد دفتر ارتباط با استاندارد در دانشگاه، برگزاری دوره های آموزشی، کمیته های فنی متناظر و تدوین استاندارد بحث و تبادل نظر گردید۔

دیدار رئیس اداره استاندارد زابل و رئیس اداره تدوین استاندارد استان با معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1400/10/4 شنبه