گزارش تصویری

برگزاری اولین جلسه کمیته علائم پروانه کاربرد نشان حلال در استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: روز یک شنبه، ۷ آذر سال جاری اولین جلسه کمیته علائم پروانه کاربرد نشان حلال در استان با حضور مجید محبی، مدیرکل استاندارد استان، معاون ارزیابی انطباق، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد، رييس تدوين و كارشناس مسئول مربوطه برگزار شد.
در این جلسه با بررسی شرایط و الزامات استاندارد و شرع مقدس اسلام برای ٤ فرآورده شركت صنايع غذايي مينو شرق زاهدان، کراکر، تافی و آبنبات، فرآورده حجیم شده بلغور آرد ذرت و بیسکویت با صدور پروانه کاربرد نشان "حلال "موافقت شد۔
مدیرکل استاندارد استان تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی صدور و اعطای پروانه کاربرد نشان "حلال" در کشور می باشد و واحد هاي توليدي استان مي توانند با اخذ این نشان، ورود بهتري در بازارهاي صادراتي بويژه كشورهاي اسلامي داشته باشند۔
وی همچنين تصریح کرد: برای اولین بار واحد تولیدی مینو شرق در استان موفق به دریافت این استاندارد تشویقی، برای محصولات فوق شد و پيش بيني ميشود روند صدور نشان حلال براي ٣ واحد ديگر نيز تا پايان امسال محقق گردد.

برگزاری اولین جلسه کمیته علائم پروانه کاربرد نشان حلال در استان
1400/9/7 یکشنبه