گزارش تصویری

نشست مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی استاندارد ایران با مدیر عامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی شهرستان چابهار

در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 جلسه ای باحضور مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانهای سازمان، حاج آقا سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان و دکتر کردی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهار به منظور بررسی مسایل و مشکلات نمایندگی مستقر در منطقه آزاد چابهار برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در روز چهارشنبه مورخ 13/11/95 جلسه ای باحضور مهندس صالح زاده مشاور رییس، مدیر کل حوزه ریاست و امور استانهای سازمان، حاج آقا سلامی مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان و دکتر کردی مدیر عامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهار به منظور بررسی مسایل و مشکلات نمایندگی مستقر در منطقه آزاد چابهار برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مهندس جدگال معاونت استاندارد شهرستان چابهار و مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد استان گزارشی از توانمندیها و ظرفیتهای موجود استاندارد را ارائه و ضرورت گسترش فعالیتهای آزمایشگاهی و افزایش سرمایه گزاری در این خصوص و ایجاد مجتمع آزمایشگاهی منطقه آزاد را با توجه به برنامه های توسعه دولت محترم در استان و افزایش ظرفیتهای بندر چابهار و ایجاد صنایع مختلف در منطقه از الزامات و ضرورتهای لازم برای تسهیل تجارت دو منطقه دانست. در ادامه مهندس صالح زاده و حاج آقا سلامی به نقش استاندارد، تسریع تجارت و افزایش ضریب ایمنی و سلامت جامعه و موفقیتهای بین المللی سازمان در پسا برجام پرداختند. و ضرورت همکاری و مساعدت مدیر عامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی شهرستان چابهار با اداره کل استاندارد استان و ضرورت ایجاد مجتمع آزمایشگاهی و سرمایه گزاری بخش خصوصی و منطقه آزاد در حوزه استاندارد و آمادگی سازمان ملی استاندارد ایران در تایید صلاحیت و به کار گیری از ظرفیتهای منطقه آزاد در حوزه استاندارد را اعلام نمودند. و در پایان دکتر کردی ضمن تشکر از همکاریها و مساعدت مجموعه اداره کل استاندارد استان، اداره استاندارد شهرستان چابهار و سازمان ملی استاندارد ایران را یکی از ارکان مهم در توسعه و تسهیل تجارت بیان نموده و یکی از برنامه های مهم خود را توجه به استاندارد و توسعه فعالیتهای آمایشگاهی و ایجاد مجتمع آزمایشگاهی در منطقه آزاد را جهت نظارت و کنترل و تسهیل تجارت و مساعدت های لازم را به اداره کل استاندارد استان و شهرستان چابهار و همچنین در اختیار قرار دادن فضای مجتمع آزمایشگاهی به استاندارد و تجمیع فعالیتهای آزمایشگاهی در آینده از برنامه های خود اعلام نمود. و از سازمان ملی استاندارد ایران خواستار تسریع در ممیزی آزمایشگاه منطقه آزاد تجاری، صنعتی شهرستان چابهار بر اساس استاندارد 17025 و عقد تفاهم نامه همکاری برای استفاده از ظرفیتها و توانمندی های یکدیگر شدند.
 

نشست مشاور رئیس  و مدیر کل دفتر مرکزی حراست سازمان ملی  استاندارد ایران با مدیر عامل منطقه آزاد تجاری، صنعتی شهرستان چابهار
1395/11/14 پنجشنبه