گزارش تصویری

توقیف مصنوعات فلزات گرانبها (طلا ) فاقد کدشناسایی در سیستان و بلوچستان

در طی بازدید و گشت مشترک با حضور نمایندگان کمیسیون محترم برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه طلا فروشان زاهدان در روز شنبه مورخ 95/2/25 از تعداد 25 فروشگاه عرضه مصنوعات قلزات گرانبها بازدید و ضمن بررسی محصولات عرضه شده مقدار 15/251 گرم مصنوعات گرانبهای فاقدکدشناسایی توقیف و تعداد 3 نمونه جهت بررسی عیار مصنوعات مذکور نمونه برداری گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: آقای مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: در طی بازدید و گشت مشترک با حضور نمایندگان کمیسیون محترم برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  و اتحادیه طلا فروشان زاهدان در روز شنبه مورخ 95/2/25 از تعداد 25 فروشگاه عرضه مصنوعات قلزات گرانبها بازدید و ضمن بررسی محصولات عرضه شده مقدار  15/251 گرم مصنوعات گرانبهای فاقدکدشناسایی توقیف و تعداد 3 نمونه جهت بررسی عیار مصنوعات مذکور نمونه برداری گردید. وی افزود: همچنین در طی این بازدید ضمن ارائه بروشورهای مربوط به معرفی علامت ویژه مصنوعات طلا و چگونگی اخذ کدشناسایی و .... در بین طلا فروشی‌ها اقدام و از تعدادی از طلا فروشان تعهدات لازم به منظور عدم خرید، عرضه و فروش مصنوعات فاقد کد سازنده اخذ و مقرر گردید اتحادیه طلا فروشان مجددا" نسبت به اطلاع رسانی در این خصوص اقدامات لازم را بعمل آورده و در صورت مشاهده و تکرار بعدی نسبت به توقیف و اقدام حقوقی اقدام گردد. مهندس عاقلی خاطر نشان کرد: ضمنا" لازم به ذکر است در گشت مشترک دیماه سال گذشته تعداد 5 نمونه از مصنوعات طلاها نمونه برداری و مورد آزمون قرار گرفت که تعداد 3 مورد عدم انطباق مشاهده شد و با توجه به نوع نقص و عدم انطباق 2 مورد به مراجع قضایی معرفی و یک مورد نسبت به اخذ تعهد اقدام گردید.
 

توقیف مصنوعات فلزات گرانبها (طلا ) فاقد کدشناسایی در سیستان و بلوچستان
1395/2/26 یکشنبه