گزارش تصویری

اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با استانداردسازی محصولات دانش بنیان و فناورانه 25 اردیبهشت 1401

 اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با استانداردسازی محصولات دانش بنیان و فناورانه 25 اردیبهشت 1401
1401/2/24 شنبه