گزارش تصویری

فرآیند ثبت نام پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

فرآیند ثبت نام پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: ثبت نام شرکت ها و سازمانهای متقاضی حضور در فرآیند پانزدهمین دوره جایره ملی کیفیت ایران از دی ماه 96 آغاز شده است و تا تاریخ 31 مرداد ماه سال 97 ادامه می یابد. در این راستا از تمامی واحدهای صنعتی، تولیدی، فولاد، غذایی و دارویی، ارتباطات، پتروشیمی و ... استان که حائز شرایط می باشند، دعوت بعمل می آید تا در پانزدهمین دوره فرآیند ارزیابی عملکرد کیفیت ایران، با حضور فعال خود در فرآیند این جایزه، به سمت مدیریت کیفیت محصول در مسیر موفقیت پایدار سازمانی مشارکت و بسوی بهبود مستمر و رشد و تعالی سازمانی حرکت نمایند. وی همچنین گفت هدف از برگزاری این جایزه ارتقای کیفیت ارائه خدمات زیر بنایی و انتقال دانش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و خود ارزیابی به واحدهای متقاضی و افزایش توان رقابت پذیری سازمان های کشور در سطح ملی و بین المللی و همچنین افزایش سازگاری آن ها با بازارهای منطقه ای و بین المللی و توجه ویژه به ویژگی ها و الزامات اقتصادی حال و آینده کشور و لزوم افزایش کیفیت محصولات و خدمات سازمان در جهت حضور در فضای ملی و بین المللی از برنامه های دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران است. لازم به ذکر است متولی برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران سازمان ملی استاندارد ایران می باشد که انجمن مدیریت کیفیت ایران مجری برگزاری آن بوده و مانند سنوات گذشته در 18 آبان ماه سال 1397 پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران بر اساس مدل ارزیابیINQA در سه سطح گواهی اهتمام به کیفیت، تقدیرنامه اشتهار به کیفیت و تندیس برگزار می گردد. متقاضیان با مراجعه به سایتWWW.inqa.org  نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

فرآیند ثبت نام پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران آغاز شد
1396/10/16 شنبه