گزارش تصویری

جلسه بررسی و رفع مسائل و مشکلات در حوزه سیستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان
در روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه امسال دکتر محبی مدیر کل استاندارد استان به اتفاق دکتر سرگزی نماینده مردم شریف زابل، زهک، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی با دکتر شریعتی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار نشست مسایل و مشکلات و فعالیتهای استاندارد در منطقه سیستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر سرگزی ضمن تشریح وضعیت بازار رسمی مرزی میلک و تصویب منطقه آزاد سیستان بر لزوم توسعه فعالیت ها و خدمات و حضور پر رنگ اداره کل استاندارد استان در منطقه تاکید کرد.
در پایان جلسه مقرر گردید:

  • اداره کل استاندارد شهرستان زابل به معاونت مدیر کل ارتقاء یابد.
  • نسبت به تامین اعتبار جهت تجهیز آزمایشگاه و توسعه فضای فیزیکی ادارات استاندارد منطقه سیستان اقدام گردد.
  • با توجه به افزایش ساعات کاری مرز میلک، نسبت به تامین نیروی اقدام گردد.
  • نسبت به راه اندازی و تجهیز اداره استاندارد شهرستان زهک اقدام گرددو
  • در خصوص صدور مجوز و همچنین ایجاد فرصت و مزایای مورد نیاز برای حضور بخش خصوصی در ایجاد آزمایشگاه تعیین ماهیت در مرز رسمی میلک اقدام گردد.
  • با توجه به لزوم توسعه فعالییتهای اداره کل استاندارد استان در منطقه  نسبت به اختصاص خودروی مناسب برای ادارات استاندارد منطقه اقدام گردد.
  • لازم به ذکر است دکتر شریعتی دستورات لازم جهت اجرایی شدن موارد مطروحه را صادر نمودند. و همچنین دکتر سرگزی از رییس سازمان ملی استاندارد ایران جهت بازدید محوری از منطقه سیستان دعوت به عمل آورد.

جلسه بررسی و رفع مسائل و مشکلات در حوزه سیستان
1400/2/29 چهارشنبه