گزارش تصویری

اعلام جرم برعلیه 6 واحد تولیدی، خدماتی و توزیع و تمرکز کالا در شهرستان زابل

اعلام جرم برعلیه 6 واحد تولیدی، خدماتی و توزیع و تمرکز کالا در شهرستان زابل به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بر علیه 6 واحد تولیدی و خدماتی در زمینه مصالح ساختمانی، تاسیسات گاز اکسیژن و گاز مایع در شهرستان های زابل، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید کالا پائین تر از استاندارد و عدم توجه به تذکرات کارشناسان اداره استاندارد شهرستان زابل اعلام جرم شده و به تعزیرات حکومتی این شهرستان در خصوص تعیین وضعیت و پلمپ واحدها معرفی شده اند. همچنین در طی این مدت یک واحد عرضه مرغ زنده به دلیل تخلف در خصوص توزین و کم فروشی شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرف شده است.

اعلام جرم برعلیه 6 واحد تولیدی، خدماتی و توزیع و تمرکز کالا در شهرستان زابل 
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آقای عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون بر علیه 6 واحد تولیدی و خدماتی در زمینه مصالح ساختمانی، تاسیسات گاز اکسیژن و گاز مایع در شهرستان های زابل، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تولید کالا پائین تر از استاندارد و عدم توجه به تذکرات کارشناسان اداره استاندارد شهرستان زابل اعلام جرم شده و به تعزیرات حکومتی این شهرستان در خصوص تعیین وضعیت و پلمپ واحدها معرفی شده اند. همچنین در طی این مدت یک واحد عرضه مرغ زنده به دلیل تخلف در خصوص توزین و کم فروشی شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرف شده است.
 

اعلام جرم برعلیه 6 واحد تولیدی، خدماتی و توزیع و تمرکز کالا در شهرستان زابل
1395/7/13 سه‌شنبه