گزارش تصویری

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان به مناسبت هفته استاندارد در آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان برگزار گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور گزارشی در خصوص وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک و ... و همکاری سایر دستگاهها در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد سازمان نظام مهندسی است که می تواند با تاکید این موضوع و با نظارت مهندسین ناظر در پروژه ها در این امر کمک نموده و از بکارگیری مصالح غیر استاندارد در

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان تشکیل گردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان به مناسبت هفته استاندارد در آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان برگزار گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور گزارشی در خصوص وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک و ... و همکاری سایر دستگاهها در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، دفتر فنی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی و ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد سازمان نظام مهندسی است که می تواند با تاکید این موضوع و با نظارت مهندسین ناظر در پروژه ها در این امر کمک نموده و از بکارگیری مصالح غیر استاندارد در پروؤه ها جلوگیری نمایند. در ادامه جلسه با طرح موضوع در خصوص اولویت بندی استاندارد سازی و نظارت بر واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی، ابطال پروانه های بهره برداری واحدهای تولیدی، استفاده از توانمندی های آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، طرح های مطالعاتی در خصوص معادن شن و ماسه استان و... مقرر گردید که : 1- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص معادن استان را جلیه بعدی ارائه نماید. 2- با توجه به گزارش صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی و ابلاغ استاندار محترم در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی در خصوص اولویت بندی استاندارد سازی واحد ها ابتدا از واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی نوین، بلوکهای پلی استایرن، بلوک های سی ال سی و ... اقدام و از تعطیلی واحدهای حتی المقدر جلوگیری بعمل آید. 3- آزمایشگاه فنی مکانیک خاک با توجه به توانمندی آن در خصوص قیر بررسی و در صورت تائید امکانات در دامنه فعالیت آزمایشگاه اضافه و استفاده گردد. 4- جلسه بعدی بمنظور هماهنگی بیشتر با سازمان نظام مهندسی در سازمان نظام مهندسی تشکیل گردد. 5- برنامه ریزی لازم جهت بازدید از واحدهای  تولیدی بعمل آید. 6- برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع مصالح ساختمانی توسط اعضای کمیته و در صورت لزوم نمونه برداری از مصالح ساختمانی موجود در بازار بعمل آید. 7- برنامه ریزی لازم جهت بازدی از پروژهای ساختمانی و بررسی مصالح ساختمانی بکار رفته در پروژها بعمل آید.       

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان تشکیل گردید
1395/8/17 دوشنبه