گزارش تصویری

استانداردسازی تجهیزات تفریحی در سیستان و بلوچستان

استانداردسازی تجهیزات تفریحی در سیستان و بلوچستان

اسماعیل عاقلی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان گفت: به منظور حفظ ایمنی شهروندان بازرسی از تجهیزات وسایل بازی در استان انجام شده است .

وی افزود :کارشناسان استاندارد و شرکت های بازرسی 135 مورد بازدید از 125 وسایل بازی فعال در استان به عمل آوردند .

عاقلی اظهارداشت: 5 گواهینامه در سال جاری صادر و 12 مرکز تفریحی پلمپ و 11 مورد از مالکان زمینهای بازی تعهد دریافت شد .

استانداردسازی تجهیزات تفریحی در سیستان و بلوچستان
1396/10/20 چهارشنبه