گزارش تصویری

برگزاری مراسم عفاف و حجاب در سیستان و بلوچستان

بحث ترویج و فرهنگسازی حجاب و عفاف در جامعه دانشگاهی ازسیاستهای ابلاغی دولت است که باید در راستای اشاعه آن اهتمام ورزید. عاقلی اضافه کرد: رعایت حجاب و عفاف مختص زنان نیست و باید در بین تمامی اقشار جامعه این اصل نهادینه شود.

به گزارش روبط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان  جلسه ای به مناسبت هفته عفاف و حجاب در سالن کنفرانس اداره کل استاندارد استان با حضور بانوان اداره کل تشکیل گردید. در این جلسه عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: بحث ترویج و فرهنگسازی حجاب و عفاف در جامعه دانشگاهی ازسیاستهای ابلاغی دولت است که باید در راستای اشاعه آن اهتمام ورزید. عاقلی اضافه کرد: رعایت حجاب و عفاف مختص زنان نیست و باید در بین تمامی اقشار جامعه این اصل نهادینه شود. وی خاطر نشان کرد: اشاعه و بسط فرهنگ حجاب و عفاف از اولویتهای جامعه اسلامی است و اشاعه آن بدون همکاری و مشارکت مردم و مسئولین امکان پذیر نیست . در پایان به رسم یاد بود، ترویج و اشاعه فرهنگ حجاب به بانوان اداره کل استاندارد استان یک قواره چادر مشکی اهداء گردید

برگزاری مراسم عفاف و حجاب در سیستان و بلوچستان
1396/4/31 شنبه