گزارش تصویری

فراخوان راه اندازی شرکت بازرسی در حوزه معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد 16000 (نمایندگی)

بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان و همچنین به منظور معاینه فنی دوره ای موتورخانه ها با رویکرد ایمنی، بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده های هوا ، از کلیه متقاضیان راه اندازی شرکت بازرسی (مطابق با استاندارد ملی 17020) در حوزه معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد 16000 (یا بصورت نمایندگی)، دعوت بعمل می آید.
 (شایان ذکر است بررسی و توجیه اقتصادی طرح بر عهده متقاضیان می باشد).
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 333214311 -054 داخلی 236  (واحد تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت)  تماس داشته باشند.

فراخوان راه اندازی شرکت بازرسی در حوزه معاینه فنی موتورخانه ها بر اساس استاندارد 16000 (نمایندگی)
1399/6/10 دوشنبه