گزارش تصویری

تصویب راه اندازی دفتر مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و ارتباط با استاندارد در دانشگاههای منطقه هشت کشور در سیستان و بلوچستان

در روز چهارشنبه مورخ 14/11/94 جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههای منطقه هشت کشور با حضور دکتر احمدی معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم در سالن امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این جلسه یکی از سخنرانان جلسه مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان بود.

تصویب راه اندازی دفتر مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و ارتباط با استاندارد در دانشگاههای منطقه هشت کشور در سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: 
در روز چهارشنبه مورخ 14/11/94 جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههای منطقه هشت کشور با حضور دکتر احمدی معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم در سالن امام رضا(ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. در این جلسه یکی از سخنرانان جلسه مهندس عاقلی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان بود. مهندس عاقلی بعد از معرفی سازمان جهانی استاندارد و سازمان ملی استاندارد ایران تاریخچه ای از اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان را ارائه نمود و افزود: فعالیتهای سازمان ملی استاندارد ایران حول چهار محور اصلی: 1- استاندارد سازی 2- ارزیابی انطباق 3- اندازه شناسی 4- تائید صلاحیت استوار است.  این فعالیت های مطابق با قوانین بین المللی و استاندارد کشورهای توسعه یافته با رویکردهای نوین اجرا می شود و سازمان ملی استاندارد با استقرار طرح تحول و رویکرد نوین استانداردسازی در کشور به دنبال تضمین کیفیت است. و خروجی این طرح در پایان برنامه ششم توسعه، نقش دهی مردم، خوداظهاری و خودارزیابی در زمینه استاندارد و کیفیت خواهد بود.

در بند 24 سیاست های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی و بند 30 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )، " افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات تولید داخلی و ترویج آن" و " تدوین سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت"  ترسیم شده در این دو بند وظایف متعددی را برای سازمان ملی استاندارد ایران مشخص کرده که توجه رهبری نظام به طرح رویکرد نوین استانداردسازی را نشان می دهد. و انتظارات از سازمان ملی استاندارد روز به روز در خال افزایش است و دیگر توان، ظرفیت و امکانات سازمان ملی استاندارد پاسخگوی انتظارت و مطالبات مر دم نمی باشد و نیازمند مشارکت دانشگاهها در فرآیند استاندارد سازی و ارزیابی و انطابق هستیم.  تاکنون بیش از 27 هزار سند استاندارد (استاندارد ملی ) در کشور تهیه و تدوین شده است، سالانه بیش از 3 هزار و 500 سند ملی منتشر می شود و 15 هزار نفر عضو کمیته های ملی تدوین استانداردهای ملی هستند. مشارکت دانشگاه‌ها در تدوین استانداردهای فنی تنها کمتر از 5 درصد است. از طرفی با عنایت به توافق هسته ای و اجرای برجام، روز به روز شاهد رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی بوده و دیر یا زود ایران نیز عضو سازمان تجارت جهانی خواهد شد. لذا در صورت عضو شدن با نظام‌های تعرفه‌ای فعلی کشور نمی‌توان بازرگانی و تجارت خارجی را مدیریت کرد. باید به‌دنبال نظام‌های فنی غیرتعرفه‌‌ای باشیم که استانداردها یکی از این نظام‌هاست.

امروزه پرداختن به استانداردها یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبارست و حتی استانداردهای ملی و بین المللی موجود نیز با گذشت زمان و ارائه دانش فنی و تکنولوژی های جدید باید بازنگری و تجدید نظر شوند و این امر نیازمند مشارکت همه گروه ها و اقشار جامعه است. قابلیت ها و توانمندیهای مختلفی در دانشگاههای کشور وجود دارد و سازمان ملی استاندارد ایران آمادگی دارد تا همکاری پررنگ‌تری با دانشگاههای کشور داشته باشد. و اعتقاد داریم که ایران و پژوهشگران ایرانی می‌توانند در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی و ملی تأثیرگذار باشند. سالانه 27  تا 30 هزار مقاله ISI در کشور تهیه می‌شود. و تعداد کمی از مقالات علمی دانشگاه‌ها تبدیل به محصول شده و یا تجاری‌سازی می‌شوند. یکی از راههای تجاری سازی و بکارگیری آنها در جامعه و صنایع، تبدیل آنها به استاندارد ملی و بین المللی است. وقتی تبدیل به استاندارد شدند تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات و ارائه کنندگان خدمات باید در تولید و ارائه خدماتشان الزامات استاندارد را رعایت نمایند، لذا تجاری سازی شده و مقالات و پژوهش های دانشگاهی در جامعه و صنایع کشور کاربردی می شوند. بنابراین اگر بخشی از همت ما معطوف استاندارد شود در بخش‌های مختلف تأثیرگذار خواهد بود.

ازجمله زمینه های دیگری که می توان از توانمندیها و ظرفیت دانشگاهها استفاده کرد، ظرفیت و توانمندی آزمایشگاههای دانشگاههای کشور می باشد. باعنایت راه اندازی شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا) و نظر به اینکه 4500 آزمایشگاه در دانشگاههای کشور وجود دارد و فقط 700 مورد آن در یک دانشگاه (دانشگاه تهران) و رویکرد ایجاد آزمایشگاههای مرکزی که تاکنون 83 آزمایشگاه مرکزی در دانشگاهای کشور راه اندازی گردیده است. و از طرفی نیاز روز افزون سازمان ملی استاندارد به خدمات آزمایشگاهی و در خیلی از زمینه ها عدم توجیه اقتصادی به سرمایه گذاری مجدد سازمان برای ایجاد و راه اندازی آزمایشگاههای موازی، لذا در زمینه های آزمایشگاهی می توان از این توانمندی های موجود با رعایت ضوابط و الزامات استاندارد مورد استفاده و بهره برداری لازم قرار گیرند.

یکی دیگر از زمینه های همکاری کارشناس استاندارد بدون آزمون : اساتید محترم با رتبه دانشیاری به بالا می توانند بدون آزمون با ارائه مدارک مربوطه کارشناس استاندارد در زمینه فعالیت های استاندارد با توجه به تخصصص علمی خود شوند و در خصوص تدوین استانداردهای ملی و وظایف سازمانی سازمان ملی استاندارد نسبت به انجام فعالیت های کارشناسی اقدام نمایند.      

همچنین ایشان افزودند که فعالیت های استانداردسازی اداره کل استاندارد استان با دانشگاههای استان رو به گسترش بوده و اهم اقدامات در یکساله اخیر به بشرح ذیل می باشد.

- انعقاد دو تفاهم نامه همکاری با دانشگاه سیستان و بلوچستان و جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان جهت تدوین استانداردهای ملی و استفاده از امکانات آزمایشگاهی و توانمندی یکدیگر

-  ایجاد دفتر ارتباطات با استاندارد و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاه س و ب 

-  تشکیل سه دبیرخانه کمیته فنی متناظر سازمان بین المللی استاندارد  ISO/TC 201  و ISO/TC202 و ISO/REMCO  در استان با همکاری اساتید محترم دانشگاهها و متخصصین استان ( در زمینه ترکیبات استاندارد، آنالیز سطح و مواد مرجع) در دانشگاه سیستان و بلوچستان

-  تشکیل 13 زیرکمیته های فنی متناظر سازمان بین المللی استاندارد  ISO/TC8 و ISO/TC188  در دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار (در زمینه کشتی ها و فناوری های دریای و شناورهای کوچک) و دانشکده دندانپزشکی

در سال 93 پیشنهاد تدوین 34 مورد، و تدوین 10 استاندارد ملی

-  در سال 94 پیشنهاد 350 تدوین و تاکنون تصویب و عقد قرارداد 23 استاندارد ملی برای استان

- پژوهش انجام شده در سال 1393 : بررسی استانداردهای بین المللی منتشر شده در ISO/TC 8 با همکاری دانشگاه علوم دریایی و دریانوردی چابهار و دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران.

برنامه پژوهشی برای سال 1394 : بررسی استانداردهای بین المللی منتشر شده در ISO/TC201- ISO/TC202- ISOREMCO با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد ایران.

پیگیری تائید صلاحیت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

پیگیری برگزاری دوره آموزشی تولید نانو مواد مرجع در کشور در حوزه بین المللی با همکاری ستاد فناوری نانوی کشور و دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه نانو با همکاری مرکز نانو کشور با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان

همچنین در پایان این جلسه یکی از مصوبات جلسه گردهمایی مذکور تصویب و راه اندازی دفتر استاندارد سازی و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاههای منطقه 8 کشور بود.

تصویب راه اندازی دفتر مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و ارتباط با استاندارد در دانشگاههای منطقه هشت کشور در سیستان و بلوچستان
1394/11/17 شنبه