گزارش تصویری

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از اداره صادرات و واردات استان مستقر در گمرک زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در روز شنبه مورخ ۱۹ بهمن ماه امسال مجید محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان به اتفاق مسعود فیروزی معاون ارزیابی و انطباق، محمود لشکری معاون امور مالی و پشتیبانی، محسن غفاری رییس اداره حراست و مهدیه شهرکی رییس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل از اداره صادرات و واردات استان مستقر در گمرک زاهدان بازدید نمودند. در پایان نشستی با کارکنان اداره فوق داشتند. و مدیر کل استاندارد استان در جهت تصریح و تسهیل در امر صادرات رهنمودهایی را ارائه و مشکلات این حوزه را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نمودند.

بازدید مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان از اداره صادرات و واردات استان مستقر در گمرک زاهدان
1398/11/28 دوشنبه