گزارش تصویری

دیدار مهندس موسوی رییس مرکز زمین شناسی و معدنی جنوب شرق کشور با دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان

دیدار مهندس موسوی رییس مرکز زمین شناسی و معدنی جنوب شرق کشور با دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان

دیدار مهندس موسوی رییس مرکز زمین شناسی و معدنی جنوب شرق کشور با دکتر محبی مدیر کل استاندارد سیستان و بلوچستان
1399/5/27 دوشنبه