گزارش تصویری

اطلاعیه - برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مدیران کنترل کیفیت استان

رگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مدیران کنترل کیفیت استان   ..‌‌‌..در راستای توسعه حمایت‌های صنفی از حقوق مادی و معنوی، بهبود ارائه خدمات و توانمند سازی و بالندگی مدیران کنترل کیفیت استان کنترل کیفیت  انتخابات هیئت مدیره انجمن مدیران کنترل کیفیت مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ساعت ۹ لغایت ۱۳ بصورت مجازی با نظارت  اداره کل استاندارد استان و اداره کار،رفاه و اجتماعی  برگزار خواهد شد.

اطلاعیه - برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن مدیران کنترل کیفیت استان
1400/9/29 دوشنبه